mountain

การท่องเที่ยวภูเขาในประเทศไทยมีให้เลือกอยู่หลายจังหวัดที่ได้รับความสนใจ รู้ข้อมูลการเดินทางแบบละเอียด แนะการเตรียมตัวในการเดินทางขึ้นเขา พร้อมทั้งวิธีการท่องเที่ยวปีนเข้าที่ต้องมีการเรียมความพร้อม